menu

Пазари

Страни, в които работят наши стъпални регулатори

Африка
Америка
Европа
Австралия
Азия

Стъпалните регулатори, произвеждани в Елпром Хеви Индъстрис са монтирани в множество различни типове трансформатори, които в момента работят в Русия, Южна Корея, Румъния, САЩ и много други страни в Азия, Европа, Южна и Северна Америка. Нашите основни серии стъпални регулатори отговарят на изискванията на стандарта IEC 60214-1;2003.

 

missing image missing image

Произвеждаме и продаваме продукти с високо качество

missing_image