menu

История

missing image missing image

Компания с история в производството на Стъпални Регулатори

	missing image missing image missing image missing image

 

1952   

Производството на стъпални регулатори в България започва през 1952 г. със създаването на първата серия стъпални регулатори ЯР. Тази серия е с модерна за времето си конструкция, разработена на базата на австрийската фирма ELIN - Union. Стъпалните регулатори от тази серия са били предназначени за нуждите на българските производители на трансформатори.

             

1962   

През периода 1962-1963 г. се разработва серията RS. Със следващите подобрени серии - RS 2 (1964 г.) и RS 3 (1967 г.) се установяват основните тенденции в развитието на производството на стъпални регулатори в България. Придобитият през годините теоритически и експериментален опит, заедно с опита в производството и пускането в експлоатация, създава условия за сериозен качествен и количествен напредък. Със серията RS 4 значително се увеличава износът на стъпални регулатори.

             

1963   

През периода 1963-1966 г. започва производството на серии C, D и F в комбинация с моторни задвижвания MA 7 и MA 4. През 1973 г. се изработват опитни образци на тези апарати.

             

1974   

През периода 1973-1975 г., базирайки се на придобития опит, се разработва новата серия RS 4 за номинален ток 200 A, 400 A, 630 A и напрежение от 35 kV до 220 kV. RS 4 отбелязва значителен напредък в разработката и производството на тези апарати и България става вторият най-голям производител на стъпални регулатори в света.

             

1983   

Разработка и производство на нови серии за общи и специализирани приложения: RS 5 (1983 г.), RS 6 и RS 7 (1988 г.).

             

1984   

Въпреки че сериите RS 4 и RS 10 доказват своята конкурентоспособност с високото си техническо ниво, процесът на подобрение и обновяване продължава и през 1984 г. се създава новата серия RS 9.

             

1989   

От 1989г. ЕЛПРОМ ТРАФО използва в основното си производство само стъпалните регулатори от тип RS 9 в комбинация с моторно задвижване MZ 4, като през следващите години конструкцията им бива подобрявана и модернизирана. 

 

1990   

Разработка и внедряване в производство на сериите RS 12 (1990 г.) и RS 16 (1992 г.).

             

1996   

Разработка и внедряване в производство на превключватели без възбуждане.

             

1997   

Разработка и подобрение на стъпалните регулатори от типа RS 9 и RS 9 1250 A.

             

2003   

Разработка на опитни образци от серията RS 21, предназначени да функционират в газова среда и внедряване в редовно производство.

             

2008   

Разработка и производство на опитни образци от серията RSV 9.3 I 400 A и внедряване в редовно производство.

             

2009   

Разработка и производство на опитни образци от серията RSV 9.3 I 550 A и внедряване в редовно производство.

             

2010   

Разработка и производство на опитни образци от сериите RSV 9.3 III 400 A; RSV 9.3 III 550 A; RSV 9.3 I 1200 A и внедряване в редовно производство.