menu

Контрол на качеството

missing image missing image

Контролът на качеството в Елпром Хеви Индъстрис се извършва според програма, сертифицирана по Системата за управление на качеството на ISO 9001:2015 и Наръчник по качеството.

	missing image missing image missing image missing image

 

Контролът на качеството включва:

 

 • Входящ контрол на материалите и аксесоарите.
  Всички материали преминават през различните етапи на входящия контрол. Материалите, които са от изключително значение за цялостното качество на продуктите, преминават през изпитвания в лабораториите на фирмата. 

 

 • Контрол на качеството по време на производствения процес.
  При всички етапи на производствения процес се провежда контрол на качеството според програма по качеството, одобрена от фирменото ръководство.

 

 • Краен контрол и изпитвания.
  Всички стъпални регулатори преминават през контролни изпитвания според IEC 60214 или друг международен стандарт.

 

Типови и специални изпитвания се извършват, когато се внедряват нови серии стъпални регулатори, а също и на всеки 5 години.
Всички изпитвания се извършват в изпитателната лаборатория на фирмата, а също и в независими, международно признати лаборатории като KEMA - Холандия, CESI - Италия, ZKU – Чешка република, KERI – Южна Корея и др.

 

 

Лаборатории за стъпални регулатори

 

Лаборатория трансформатори притежава Сертификат акредитация № A295/12.10.2022г. съгласно ISO 17025 с обхват посочен в Заповед № A598/12.10.2022г. (можете да ги намерите на страницата ни).


Главната функция на лабораториите за стъпални регулатори е да извършва типови, контролни и специални изпитвания според изискванията на стандартите и на клиентите.
 

Съществуват четири отделни лаборатории:
 
 
 • Лаборатория "Типови тестове", където се провеждат следните изпитвания:
         ○ Измерване на прегряването на тоководещата система
         ○ Изпитване за превключваща възможност при номинално стъпално напрежение
         ○ Измерване на преходното съпротивление
         ○ Механични изпитвания – кръгова диаграма; изпитвания под налягане и във вакуум; механични       изпитвания при -25°C; изпитвания за механична износоустойчивост

 

 • Лаборатория "Термодинамични изпитвания", където се провеждат следните изпитвания:
         ○ Изпитване за късо съединение (до 120 KA)
         ○ Изпитване за превключваща възможност
         ○ Други тестове на електронни апарати

 

 • Лаборатория "Диелектрични изпитвания"

 

 • Лаборатория "Контролни изпитвания"

 

Сертификати

2021.03.29-GOST.Certificate-OLTC.jpg
GOST Сертификат
2022.10.12-ILTC_EHI_Certificate ISO 17025-2018_BG_page-0001.jpg
2022.10.12 ILTC_EHI_Certificate ISO 17025-2018
MergeResult_2022_11_16_02_25_38.jpg
Заповед 10170_295 ЛИ