menu

Мониторинг система

missing image missing image

IMPERIUM
Система за мониторинг на трансформатори

	missing image

ЗАЩО  IMPERIUM

 •  Подходящa за средни и големи трансформатори със стъпални регулатори
 •  Опростен и икономичен дизайн, благодарение на децентрализираната модулна структура с централни и локални устройства
 •  Безопасен, надежден и лесен за употреба

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТТИ

Измерване и мониторинг

 • Позиция на стъпалния регулатор
 • Температура на маслото в превключвателя
 • Температура на въздуха в кутиятана моторното задвижване
 • Температура на околната среда
 • Температура на повърхността на двигателя на моторното задвижване
 • Температура на маслото в горната част на казана на трансформатора
 • Температура на маслото в долната част на казана на трансформатора
 • Ниво на маслото в стъпалния регулатор
 • Ниво на маслото в казана на трансформатора
 • Захранващо напрежение на двигателя на моторното задвижване
 • Ток на двигателя на моторното задвижване
 • Ток на трансформатора на страна ВН (чрез контактната система на СР)
 • Напрежение на трансформатора на страна ВН
 • Интервал до инспекция на СР  (задаване чрез логически уравнения)
 • Mониторинг на състоянието на всички цифрови входове и изходи (BIs, BOs)


Изчисляване и статистика

 • Дата/време на извършено превключване на СР
 • Брой превключвания на СР до инспекция
 • Mониторинг на въртящия момент на СР (на база на натоварването на МЗ)
 • Време на работа до инспекция на СР
 • Гранична точка на прегряване на намотките на трансформатора
 • Ресурс на трансформатора
 • Брой превключвания на СР във функция от тока
 • Интервал до подмяна на маслото в СР

 

Визуализиране, блокиране на управлението и сигнализация

 • Визуализация върху графичния дисплей на ЦУ
 • Възможност за превключване между Local (от СМТ) и Remote (от SAS)
 • Контрол на стъпалния регулатор
 • Локален контрол на стъпалния регулатор – чрез предния панел на ЦУ
 • Дистанционно управление на стъпалния регулатор  – чрез BI или по-високо ниво на SAS / SCADA
 • Команди повишение/понижение към моторното задвижване
 • Контрол на отоплението в МЗ
 • Аварийно спиране на моторното задвижване
 • Забрана за превключване на моторното задвижване
 • Блокиране на стъпалния регулатор  в случай на наличие на определени условия -  превишена максимална температура на маслото в стъпалния регулатор, превишен максимален ток на СР, GOOSE съобщения
 • Предупредителна сигнализация за състоянието на стъпалния регулатор
 • Сигнализация за неизпълнена команда за повишение/понижение на СР
 • Сигнализация за незавършено превключване на СР
 • Сигнализация за достигнато крайно работно положение на СР

 

Записване на събитията

 • Последно съхранено събитие
 • Събитията, съхранявани през последния час / 24 часа / месец
 • Филтър за повреда

 

Комуникация

 • RS 485
 • 100BASE FX ST/LC optical Ethernet
 • 100BASE TX RJ45 electrical Ethernet
 • Комуникация с PC базирана MMI програма през фибро-оптичен кабел (FO) 
 • SNTP/PTP синхронизиране на времето през LAN и GPS