menu

Контрол на качеството

missing image missing image

Контрол на качеството

Контролът на качеството в Елпром Хеви Индъстрис се извършва според програма, сертифицирана по Системата за управление на качеството на ISO 9001:2015 и Наръчник по качеството.

	missing image

 

Контролът на качеството включва:

  • Входящ контрол на материалите и аксесоарите:

Всички материали преминават през различните етапи на входящия контрол. Материалите, които са от изключително значение за цялостното качество на продуктите, преминават през изпитвания в лабораториите на фирмата.

  • Контрол на качеството по време на производствения процес:

При всички етапи на производствения процес се провежда контрол на качеството според програма по качеството, одобрена от фирменото ръководство.

  • Краен контрол и изпитвания:

Всички трансформатори преминават през контролни изпитвания според IEC 60076 или друг международен стандарт. При заявка на клиента, могат да се извършват типови и специални видове изпитвания.

 

Всички изпитвания се извършват в изпитателната лаборатория на фирмата. Устойчивостта на къси съединения се доказва чрез изчисления. По желание на клиента, трансформаторите могат да бъдат изпитани също и в независими, международно признати лаборатории като KEMA - Холандия, CESI - Италия, ICMET – Румъния

Лаборатория "Трансформатори"

Лаборатория трансформатори притежава Сертификат акредитация № A243/14.01.2022г. съгласно ISO 17025 с обхват посочен в Заповед № A39/14.01.2022г. (можете да ги намерите на страницата ни).
В лабораторията се провеждат типови, контролни и специални изпитвания, съгласно изисквания на международни стандарти и изискванията на клиентите.


За нуждите на лаборатория трансформатори, работи генераторна зала и осигурява напрежение с честота 50, 60 и 200 Hz.


В лабораторията могат да се извършват следните изпитвания на Трансформатори:
• Измерване на коефициента на трансформация и проверка на групата на свързване;
• Измерване на активно съпротивление на намотката;
• Измерване на загуби на ток на празен ход и на хармониците на тока на празен ход;
• Измерване на загуби и напрежения при късо съединение;
• Измерване на импеданс с нулева последователност;
• Изпитване на загряване и измерване на мощността на вентилаторите и маслените помпи;
• Измерване на нивото на звука;
• Честотно зависим анализ;
• Балансиране на мощностите;
• Измерване на tg Δ и капацитета на намотките;
• Измерване на съпротивлението на изолацията на намотките;
• Измерване на диелектричната проницаемост на маслото;
• Изпитване с мълниев импулс – пълен, срязан;
• Изпитване с комутационен импулс;
• Изпитване с приложено напрежение;
• Изпитване за индуктирано напрежение;
• Измерване на частичните разряди;
• Пренесени импулсни напрежения.


В обхвата на акредитация на лабораторията са и следните изпитвания на Стъпални регулатори:
• Изпитване с мълниев импулс с пълна вълна
• Изпитване с мълниев импулс със срязана вълна
• Изпитване с комутационен импулс
• Изпитване с приложено напрежение
• Измерване на частични разряди

Сертификати

2022.07.29-ILT_EHI_Certificate ISO 17025-2018-BG_page-0001.jpg
БСА рег. номер: 243 ЛИ
Merged_document.jpg
2022.07.29-ILT.EHI_Order No. A 485_BG
2022.06.10-ILT-Tests_BG.jpg
2022.06.10-ILT-Tests