menu

Проектиране и производство

missing image missing image

Елпром Хеви Индъстрис, е международно признат лидер в областта на производството на трансформатори. Екипът ни се състои от висококвалифициран инженерен и технически персонал. Цялата ни продуктова гама е резултат от нашия дългогодишен опит, разработки и производство, което ни прави уникални машиностроителната индустрия.

	missing image

 

Проектиране

С повече от половин век опит нашия инженерен екип е създал динамична система за изпълнение на многообразни теоретични и практически задачи като:

 • Оптимизация на технически оферти чрез изчисления и анализи;
 • Аналитични методи за определяне на електродинамичната устойчивост на трансформатора при късо съединение;
 • Анализ на електрическото поле и неговата напрегнатост;
 • Анализ на разпределянето на потока на разсейване;
 • Изчисляване на механичните напрежения в казана, капака и дъното на трансформатора;
 • Изчисления и анализ на прегряванията в магнитопровода, намотките и маслото.

Производство

 

 • Магнитопровод

Магнитопроводът се изпълнява, използвайки  обикновено или “step-lap” нареждане на пластините, изработени от електротехническа стомана. Чрез метода “step-lap” се постигат по-ниски загуби и ток на празен ход, както и по-ниско ниво на шума на трансформатора, също така, чрез този метод се увеличава механичната якост на магнитопровода в мястото на косата снадка под 45°.  Магнитопроводите биват три типа – едноядрени, триядрени и петядрени. Те са изработени от висококачествена лазерно-обработена, студено-валцована електротехническа листова стомана с надлъжно ориентирана зърнеста струкура и много ниски специфични загуби. Двустранно листовете са покрити с тънък филм от органичен топлоустойчив и маслоустойчив изолационен материал. 

 • Намотка 

Намотката е изпълнена от меден проводник, изолиран с няколко слоя изолационна хартия, притежаваща висока електрическа якост, или емайлова изолация. Проводникът, от който се навива намотката, може да бъде няколко вида - единичен / групов с правоъгълно сечение или транспониран кабел.  

Типовете намотки, които обикновено се използват, са:

 • Намотки за ниско напрежение (за големи токове и големи напречни сечения на проводниците):

          - Винтова намотка

          - Слоева намотка

          - Дискова намотка с непрекъснат транспониран кабел

 • Намотки за високо напрежение

          - Непрекъсната дискова намотка

          - Преплетени дискови намотки с един или два паралелни проводника

          - Регулационни намотки

          - Многоходови винтови намотки

          - Преплетени слоеви намотки

          - Преплетени дискови намотки

          - Непрекъснати дискови намотки

 •  Казан

Казанът е изработен от висококачествена горещо валцована стомана и е обграден с укрепващи пояси. Заваръчните шевове по казана и капака се изпитват за маслоплътност. След това вътрешната част на казана се почиства с дробинкометна обработка, за да се отстранят всички пръски, окиси и др. Вътрешната и външната част на казана, заедно с капака, се боядисват с маслоустойчива боя. За да се намалят загубите на празен ход, зоните, в които могат да се породят големи токове на Фуко, се покриват с шунтове (пакет от тънки листове електротехническа стомана). Казаните на трансформаторите се проектират и произвеждат така, че да издържат статични натоварвания в следствие на вакуумен тест, както и на напрежения, породени от хидростатичното налягане на маслото и динамичните сили по време на транспорт.

 • Окончателно сглобяване

Отделните намотки се изолират една от друга посредством изолационни цилиндри. Поставят се също вертикални изолационни лайсни, образуващи канали, които служат за отвеждане на маслото през намотките. Долните части на намотките са разположени върху опорната система на долната греда, а върху тях е поставена изравнителната система от пресовано дърво. Намотките се притискат посредством болтове, разположени между горния пръстен и горната греда. Всички отводи, шини и електрически връзки са здраво закрепени, за да издържат на динамичните сили, които могат да възникнат вследствие на голям ток на късо съединение. След като се изработи активната част на трансформатора, тя се суши във вакуум сушилня. Целта е да се отстрани наличието на влага, намаляваща диелектричните свойства на изолацията в трансформатора.