menu

Производствена програма

missing image missing image

Елпром Хеви Индъстрис е световен лидер в производството на силови маслени трансформатори, както за нуждите на енергийната система в България, така и за нуждите на чуждестранните ни клиенти – електрически подстанции, класическите ВЕЦ, ТЕЦ, възобновяеми източници на електроенергия, промишлени предприятия и др. частни клиенти. 

Всички силови и специални трансформатори, с малки изключения, са оборудвани със стъпални регулатори, проектирани и произведени от Елпром Хеви Индъстрис.

 

	missing image

 

Продуктова гама

 

 • Трифазни силови трансформатори с номинална мощност до 250 MVA и номинално напрежение до 400 kV, с регулация посредством стъпални регулатори и или превключватели без възбуждане;
 • Генераторни силови трансформатори с номинална мощност до 275 MVA и номинално напрежение до 400 kV, с и без регулация под товар;
 • Монофазни силови трансформатори с номинална мощност до 250 MVA и номинално напрежение до 400 kV, с или без регулация под товар;
 • Aвтотрансформатори с номинална мощност до 250 MVA и номинално напрежение до 400 kV;
 • Пещни трансформатори с номинална мощност до 15 MVA, с или без регулация под товар;
 • Фазо изместващи трансформатори;
 • Мобилни трансформатори с номинално напрежение до 245 KV, с или без регулация под товар;

Характеристики

 • Мощност до 275 MVA и напрежение до 400 kV и доказани качества на изделията в широкия ни международен опит;
 • Конкурентни цени и кратки доставни срокове;
 • Конкурентна конструкция, изчислена и изработена от квалифицирани инженери и работници;
 • Модерна технология за проектиране, извършване на специални анализи и изчисления (сеизмични анализи, анализи за къси съединения, пренапрежения и др.);
 • Модерно производствено и лабораторно оборудване;
 • Контрол на качеството на всеки етап от производствения процес;
 • Трансформатори изпълняващи спецификацията на клиента, съобразени с международни стандарти.