menu
1949
history1_250x250_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Чрез обединението на няколко малки фабрики, произвеждащи електрически апарати, електрически мотори и трансформатори, се създава Силнотоковият завод “Васил Коларов”.

1951
history2_250x250_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

През периода 1951-1953 г. се променя структурата на завода. Създават се три главни цеха – Електрически апарати, Електрически мотори, Трансформатори, както и четири помощни цеха.

1958
1958_250x250_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

През периода 1958-1961 г. се създават три главни дирекции – Електрически апарати, Трансформатори, Електрически мотори. Това дава възможност на по-късен етап производствените подразделения да бъдат превърнати в отделни заводи.

1975
history4_250x250_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

През 1975 г. името на завода е променено на EЛПРОМ-ЕНЕРГО. През същата година се създава Изследователският институт по електроенергийна техника, който е наследник на предходния Изследователски институт по внедряване и развитие на електроенергийна техника.

1991
history5_250x250_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

През 1991 г. заводът ЕЛПРОМ-ЕНЕРГО се разделя на пет нови самостоятелни фирми: - EЛПРОМ-ТРАФО - София, - EЛПРОМ-ТРАФО - Кюстендил - (производител на разпределителни трансформатори), ЕЛПРОМ-ЗЕМ (производител на електрически мотори и генератори), ЕЛПРОМ-ЗИЕ - Завод по инструментална екипировка и ИЕТ - Институт по електроенергийна техника. През 1994 г. институтът по електроенергийна техника е закрит и дейността му, свързана с производство на трансформатори и електрически апарати, е прехвърлена към ЕЛПРОМ-ТРАФО АД.

1997
history6_250x250_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

През 1997 г. заводът е приватизиран от компанията Hyundai Heavy Industries Co. Korea, която става основният притежател на акциите на компанията. Името на българската фирма е променено на “ХЮНДАЙ ЕЛПРОМ ТРАФО” АД.

2001
history7_250x250_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Името на завода е променено на “Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България” АД.