menu

Представяне

Представяне

 

Елпром Хеви Индъстрис е производител на Трансформатори и Стъпални регулатори с над 70 годишен опит.

Заводът е създаден през далечната 1949 година под името „Васил Коларов” и продължава да се развива и до днес.

Фирменото ръководство отделя специално внимание на дейности, насочени към подобряване на трудовата безопасност, осигуряване на здравословни условия на работа и опазване на околната среда, чрез постоянни инвестиции за оборудване и машини.

ВИЗИЯ: Да бъдем предпочитан бранд в енергийния сектор

ФОКУС: Инвестирането в хората, чрез предоставяне на подходящи възможности за развитие на всички служители и осигуряване на адекватни програми за обучение, които да изграждат необходимите професионални и ръководни умения, защото хората са ценни за нас.

МИСИЯТА ни е да бъдем надежден партньор за нашите клиенти, като предлагаме инженерни решения и висококачествени продукти, да си сътрудничим с нашите клиенти, за да се адаптираме успешно към постоянно променящия се свят.

Постоянният стремеж на фирменото ръководство към обновяване и постигане на все по-високи стандарти са основните двигатели за напредъка на Елпром Хеви Индъстрис.

 

Представяне Представяне

С дългата си история и голям опит, предлагаме сигурни решения за Вашите нужди

 

	missing image